Informace o akci „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“

Vítání občánků je dlouhodobou tradicí, kterou každoročně pořádá ÚMČ ve spolupráci s Komisí sociální, zdravotní a bytovou.

Starosta městské části ve spolupráci s touto komisí vždy vítal rodiče s malými občánky v náruči.

Na památku na tuto událost děti obdržely nádhernou publikaci o Dolních Počernicích, peněžní poukázku a maminky kytičku.

V loňském roce jsme na toto krásné a tradiční setkání nezapomněli. Akci vystavila stopku covidová karanténa.

Podle epidemiologického vývoje v ČR plánujeme akci „Vítání občánků“ uspořádat pravděpodobně ve druhé polovině října za předpokladu, že v této době budou již hromadné akce povoleny.

Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 je nutné, abyste sdělili osobní údaje, týkající se novorozenců.

Akce se týká občánků, kteří se narodili v roce 2019, 2020 a 2021.

V případě vašeho zájmu o účast na „Vítání občánků“ kontaktujte ÚMČ Praha - Dolní Počernice, tel 281 021 093 nebo e-mailem: podatelna@dpocernice.cz  v termínu do 17. 9. 2021.

Do přihlášky je nutné uvést adresu, kam vám doručíme pozvánku, jméno a příjmení dítěte, datum narození.

Na setkání s vámi se za komisi těší Ing. Hana Jaklová.