Výměna zastaralé světelné signalice na křižovatce Českobrodská x Národních hrdinů

Technická správa komunikací, jako investor, bude provádět výměnu zastaralé světelné signalice na křižovatce Českobrodská x Národních hrdinů po dobu cca 28 dnů se započetím prací od 22.4.2021. -světelná signalizace bude upravena v místě křižovatky ulic Českobrodská-Národních hrdinů tak, aby byla podpořena její průjezdnost navýšením z ulice Národních hrdinů, bude provedena úprava vodorovného značení, která podpoří průjezdnost ulice Národních hrdinů, posunutím obruby bude v rámci možností mírně rozšířena křižovatka v jihovýchodní části.