Zařízení pro dospělé osoby bez domova v izolaci či karanténě s covid

Od dnešního dne začalo Centrum sociálních služeb Praha provozovat zařízení pro dospělé osoby bez domova v izolaci či karanténě s covid. Zařízení není zdravotnickým zařízením ani zařízením sociálních služeb. Pobyt v zařízení je ekvivalentem pobytu v domácím prostředí. Umožňuje vystonání osob bez domova v adekvátních podmínkách, a současně tím zamezuje dalšímu šíření nákazy covid při jejich pobytu na ulici (veřejnosti) v hromadné dopravě.

Zařízení je umístěno v Neklanově ulici v Praze 2 a má kapacitu 60 osob. Bude provozováno do 31.3.2021. Jeho provozování podléhá přísným hygienickým opatřením. Volný pohyb osob bez domova do a ze zařízení není možný, přijetí osoby do zařízení probíhá pouze přes příjem v čase od 8 do 18 hodin pod vedením koordinátora zařízení. Propuštění osob ze zařízení je možné pouze po ukončení trvání izolace nebo karantény nařízené KHS nebo praktickým lékařem.

Současně Centrum  ve spolupráci s R-Mosty od 1.11.2020 do 31.3.2021 zabezpečuje provoz převozního bezinfekčního vozidla, které umožňuje převoz osob bez domova v izolaci či karanténě s covid do zařízení pro vystonání z nákazy covid, mezi zařízeními sociální a zdravotních služeb, pokud se osoba bez domova nemůže přepravit sama, nebo by její pohyb na veřejnosti/v městské hromadné dopravě představoval hygienické riziko.

Více informací naleznete v přílohách.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor bezpečnosti

Oddělení preventivní ochrany

Nám. Franze Kafky 1/16, 11000 Praha 1

www.praha.eu