Omezení hodin pro veřejnost ÚMČ Dolní Počernice

Vláda ČR s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v:

1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň

2. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost

Na základě tohoto usnesení budou úřední hodiny pro veřejnost upraveny následujícím způsobem:

PONDĚLÍ  12 - 17 HODIN

STŘEDA    12 - 17 HODIN