Seznam odběrových center - covid 19

Ministerstvo zdravotnictví připravila seznam odběrovýh míst pro testování na virus Covid 19. 

Seznam odběrových míst je průběžně aktualizován. Každý kraj disponuje mobilními odběrovými jednotkami pro indikované případy.

Více informací na: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/