VÝSTUP z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 15/2020 ze dne 29. 4. 2020