Informace k mimořádným opatřením spojeným s nákazou koronaviru