VÝSTUP z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy  KŠ HMP 11/2020  ze dne 3. 4. 2020

  1. Krizový štáb hl. m. Prahy přijal informace o aktuální situaci od Hygienické stanice hl. m. Prahy, od složek integrovaného záchranného systému a informace z oblasti dopravy.
  2. Krizový štáb hl. m. Prahy přijal informaci o aktuální situaci v sociálních službách.
  3. Krizový štáb hl. m. Prahy doporučil dočasně objekt učiliště Písnice pro zajištění karantény osob bez domova a osob vykázaných z trvalého bydliště. V případě akutní potřeby, než bude zprovozněno učiliště, bude využito stávajících ubytovacích kapacit ubytoven pro osoby bez domova.

Zajistí: primátor hl. m. Prahy, radní Johnová ve spolupráci s odbory hospodaření s majetkem,  sociálních věcí, zdravotnictví a bezpečnosti

  1. Krizový štáb hl. m. Prahy apeluje na Ministerstvo dopravy ČR, aby projednal výjimku v nošení roušek pro řidiče městské hromadné dopravy a strojvůdce

Zajistí: primátor hl. m. Prahy

  1. Krizový štáb hl. m. Prahy apeluje na Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby v nemocnicích, které zřizuje, byla vyčleněna lůžka pro seniory.

Zajistí: primátor hl. m. Prahy

  1. Krizový štáb hl. m. Prahy doporučuje pořizování termokamer u vstupů do budov Magistrátu hl. m. Prahy

Zajistí: odbor služeb hl. m. Prahy

MUDr. Zdeněk Hřib

předseda Krizového štábu hl. m. Prahy

 

JUDr. Markéta Štalmachová

tajemnice Krizového štábu hl. m. Prahy