Sběrné dvory na území hlavního města Prahy

Oznamujeme Vám, že od 6.4.2020 bude pro občany otevřen i poslední z 19 ti sběrných dvorů v Praze, kterým je SD na území MČ Praha 16 (viz. informace MČ Praha 16 v příloze). Všechny sběrné dvory jsou tedy v provozu, některé s jistými omezeními, které v rámci snížení rizika nákazy koronavirem, nastavili jejich provozovatelé.

Aktuální informace nejen o provozu SD jsou zveřejňovány zde: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/index.html

Provoz kompostárny Slivenec a sběrného místa bioodpadu v Dřevčické ulici v Praze 10:

Provoz kompostárny i sběrného místa byl omezen pouze na příjem odpadu od podnikatelů a firem. Návoz bioodpadu od občanů v tuto chvíli funguje pouze na sběrných dvorech města.

Přistavování velkoobjemových kontejnerů na VOK a bioodpad: Služba je v tuto chvíli stále pozastavena.

Zároveň si vás dovoluji informovat, že společnost Pražské služby již v době před vypuknutím pandemie s koronavirem odeslalo svým zákazníkům informaci o výpovědi smluv, na základě kterých jim byly zajišťovány služby spojené se svozem komunálního odpadu a jeho využitelných složek, které těmto subjektům v rámci jejich činnosti vznikají. Důvodem k tomuto kroku je zdražení služeb souvisejících se svozem odpadu a jako varianta řešení situace je těmto subjektům nabízena možnost zapojení se do obecního systému města. Zapojení se do systému města je v tuto chvíli (po zdražení služeb) pro tyto subjekty levnější a tudíž výhodnější variantou než uzavření „standardní“ komerční smlouvy s Pražskými službami.

Celý proces je výslovně obchodní aktivitou spol. Pražské služby, a.s. a vaší činnosti se nedotýká. I přesto Vás chci informovat, že pokud by se na Váš úřad obraceli podnikatelé či firmy s žádostí o informace, přesměrujte je prosím na kontaktní centra spol. Pražské služby, případně na OCP MHMP.

Informaci o zapojení se do obecního systému nakládání s KO naleznete zde: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_firmy/vyuzivani_systemu_mesta_zivnostniky/index.html

V příloze rovněž zasíláme i manuál MŽP jak nakládat s odpady v době koronavirové pandemie k využití. Stejný dokument Vám byl zaslán mailingem z aplikace KSNKO, nicméně pro jistotu zasílám znovu.

Pokud dojde v průběhu dalších dní k nějakým změnám ve způsobu zajištění či fungování služeb v odpadovém hospodářství, budeme Vás o těchto skutečnostech neprodleně informovat.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor ochrany prostředí

Oddělení odpadů

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

www.praha.eu

Seznam SD hl. m. Prahy dle provozovatelů

·         Pražské služby, a.s.

otevřeno od pondělí 30.3.2020

- na plochu SD budou vpouštěni občané po jednom

- otevírací doba bude upravena takto:    po – pá 8,30 – 16 hod., so 8,30 – 14 hod., svátky zavřeno  

o   PRAHA 4                                            Zakrytá, Praha 4 - Spořilov         

o   PRAHA 5                                            Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice           

o   PRAHA 6                                            Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice               

o   PRAHA 9                                            Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany              

o   PRAHA 19                                          Jilemnická/Bohdanečská, Praha 19 - Kbely         

o   PRAHA - D. Měcholupy                Za zastávkou 3, Praha - D. Měcholupy 

o   PRAHA 22                                          Bečovská 939, Praha 22 - Uhříněves      

 

·         AVE Pražské komunální služby, a.s.

SD otevřen nejdříve od 1.4.2020, do té doby vedení společnosti připraví provozní podmínky pro otevření v bezpečném režimu

o   PRAHA 3                                            Malešická 74, Praha 3 – Žižkov

 

·         Ipodec - Čisté město, a.s.

otevřeno od pondělí 30.3.2020

- na plochu SD budou vpouštěni občané maximálně po třech

o   PRAHA 8                                            Voctářova, Praha 8 - Libeň 

o   PRAHA 19                                          K Cihelně 420, Praha 19 – Satalice

 

·         KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s.

otevřeno od pondělí 30.3.2020

- na plochu SD budou vpouštěni občané maximálně po jednom

- standardní otevírací doba

o   PRAHA 2                                            Perucká 10/2542, Praha 2 – Vinohrady

o   PRAHA 11                                          Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov

 

·         VS-Ekoprag, spol. s r.o.

otevřeno od pondělí 30.3.2020

o   PRAHA-Běchovice                          Podnikatelská, Praha – Běchovice

o   PRAHA-Kunratice                           Dobronická 892, Praha - Kunratice  

o   PRAHA 14                                           Teplárenská 5, Praha 14 - Kyje 

 

·         FCC Česká republika, spol. s r.o.

SD otevřen nejdříve od 1.4.2020

- standardní otevírací doba

o   PRAHA 8                                            Ďáblická 791/89, Praha 8 – Ďáblice

 

·         Správa bytových objektů Praha – Modřany

- dle sdělení zástupce provozovatele prozatím pro občany zavřeno, v případě změny budeme informováni

o   PRAHA 12                                          Generála Šišky, Praha 12 - Modřany  

 

·         Technické služby – Radotín

- dle sdělení provozovatele prozatím pro občany zavřeno, v případě změny budeme informováni  

o   PRAHA 16                                          V sudech 1488, Praha 16 - Radotín  

 

·         Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20

SD otevřen nejdříve od 1.4.2020

- standardní otevírací doba

o   PRAHA 20                                          Chvalkovická 3, Praha 20 - H. Počernice 

Výše uvedené informace zveřejněte prosím co nejdříve prostřednictvím Vašich informačních kanálů, aby se dostaly co nejrychleji k občanům, informace budou k dispozici rovněž na Portále životního prostředí hl. m. Prahy.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor ochrany prostředí

Oddělení odpadů

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

www.praha.eu