Poplatky ze psa a povinné čipování psů

Nezapomeňte! 

Každý, kdo vlastní psa, je ze zákona povinen psa přihlásit v místě trvalého bydliště a zaplatit místní poplatek ze psa. V případě dolnopočernických občanů je nutno zaevidovat psa na úřadě naší městské části, Stará obec 10. Podrobné informace vám poskytne Hana Jakoubková, tel. 281 021 092, jakubkova@dpocernice.cz nebo je najdete na webových stránkách http://praha-dolnipocernice.cz/poplatky.

Splatnost místního poplatku ze psa je 31. 3. 2020

Od 1. 1. 2020 je povinné označení psa mikročipem dle níže uvedeného oznámení Státní veterinární správy.
Číslo čipu je nutné nahlásit i na obecní úřad a do magistrátního, případně i národního registru.