Návrh nové Základní školy v Dolních Počernicích

Naše MČ Praha Dolní Počernice  obdržela v těchto dnech  od projektanta společnosti Obermayer Helika  a.s. představení nové základní školy -  dokumentaci.

Nová  škola  je umístěna v souladu s územním plánem  na pozemku  HMP, je  navržena jako 18 ti třídní s kapacitou  540 žáků. Má řadu odborných učeben a doplňkových  prostor pro vedlejší činnost  jak sportovní tak klubovou. Návrh  základní školy má  hlavní vstup z  boční ulice K zámku, kde se eliminuje hlavní vliv dopravy  na ul. Národních hrdinů.

Tento projekt byl schválen  a projednán  jak se zástupci vedení  stávající ZŚ, tak  zastupitelstva  MČ Praha Dolní Počernice. Má i širokou podporu našich občanů.

V současné době byla investorem – HMP, odborem investic podána  žádost o územní řízení na stavební úřad Praha 14, kde je vyžádáno její doplnění.

Na přiložené dokumentaci je vidět prezentovaná dokumentace projektanta.

Petr Stránský

ÚMČ Praha - Dolní Počernice