Informace k výskytu klíšťat na území hlavního města Prahy

Informace k výskytu klíšťat na území hlavního města Prahy

Informace a mapka výskytu klíšťat na území hlavního města Prahy

Na základě četných dotazů na výskyt klíšťat na území hlavního města Prahy a jejich pozitivitu na Klíšťovou encefalitidu (KE) a Lymeskou boreliózu (LM) zpracovala Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) přehlednou stručnou informaci (infografiku), jejíž součástí je mapa s vyobrazením lokalit, kde infikovaná klíšťata byla HSHMP zaznamenána v letech 2017, 2018 a 2019.
Na internetových stránkách HSHMP, jsou zobrazeny tabulky s přehledem lokalit, kde HSHMP prováděla v letech 2017 – 2019 sběr klíšťat a testovala jejich případnou pozitivitu na LM nebo KE

ttp://hygpraha.cz/dokumenty/tabulka--pozitivita-klistat-na-lymeskou-boreliozu-a-klistovou-encefalitiduve-sledovanych-lokalitach-hlavniho-mesta-prahy-v-letech-2017---2019-4315_4315_448_1.html