Péče o travnaté plochy v období sucha

Péče o travnaté plochy v období sucha

Vážení občané,

v současné době, kdy je Praha postižena jedním z nejvyšších deficitů srážek v rámci celé České republiky, se můžeme setkat i s neodbornou údržbou travnatých ploch všech kategorií.

Protože neodbornou péčí a nevhodným zásahem může dojít i k zásadním poškozením těchto trávníků, zpracoval Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy „Metodické doporučení“ – management travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka, které přikládáme.

ÚMČ Praha-Dolní Počernice