Volby do Senátu ČR

Volby do Senátu ČR

Dne 29. ledna 2019 rezignovala na mandát paní Zuzana Baudyšová, senátorka za obvod č. 24 - Praha 9. V souladu se zákonem o volbách do Parlamentu se v tomto senátním obvodu budou konat doplňovací volby. V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, tedy v tomto případě na dobu do října 2020.

Termín voleb - 5. a 6. dubna 2019, kdy se uskuteční první kolo voleb

- případné druhé kolo se uskuteční ve dnech 12. a 13. dubna 2019

Bližší informace k těmto volbám jsou k dispozici na stránkách MV ČR: 

https://www.mvcr.cz/clanek/doplnovaci-volby-do-senatu-volebni-obvod-c-24-praha-9.aspx