Novinky v oblasti cyklistické a pěší dopravy

Novinky v oblasti cyklistické a pěší dopravy

Vážení, po delší době přichází město Praha  s novinkami v oblasti cyklistické a pěší dopravy.

1)      29.-30. března 2019 proběhne v Letňanech veletrh For Bikes. Čistou stopou Prahou zde bude mít stánek, rádi vás na něm přivítáme a vybavíme propagačními materiály.

2)      28. března 2019 proběhne v Říčanech neformální setkání členů Asociace měst pro cyklisty. Tentokrát jsme dostali jako člen možnost pozvat také spřízněné duše z městských částí. Co by vás čekalo?
-Setkání se starostou města Říčany, oceněné za město s nejvyšší kvalitou života v ČR a televizním moderátorem Vladimírem Kořenem  budeme sdílet zkušenosti s jinými městy (Zlín, Třinec, Písek, Mladá Boleslav) a připravovat projekty pro norské fondy
-Sbíráme podněty pro novou koncepci městské mobility, kterou připravuje MD.
Pokud by vás účast zajímala, je třeba jednat rychle, aby byla ještě možnost zarezervovat si ubytování na pátek. Pokud vás tato akce zaujala, ověřím kapacitu a pošlu více informací.

3)      Příprava Dne bez aut na jednotlivých městských částech je v běhu. Stále je možnost se zapojit. Pokud máte zájem, kontaktujte Karolínu Klímovou (karolina.klimova@praha.eu) více na
https://www.cistoustopou.cz/knihovna/cista-mobilita-pro-prahu-853

4)      K Evropskému týdnu mobility, jehož součástí je i Den bez aut, patří tradičně také Cyklozvonění (www.cyklozvoneni.cz).  Tentokrát možná v trochu jiném hávu ;) Pokud se chcete dozvědět víc,  kontaktujte Jitku Vrtalovou jitka.vrtalova@email.cz

5)      Pracuje se na analýze bezmotorové dopravy v Praze, která bude sloužit jako podklad pro novou strategii rozvoje bezmotorové dopravy v Praze.  V brzké době přijde vašemu vedoucímu odboru dopravy prosba o vyplnění e-dotazníku. Prosím, moc nám pomůže, pokud ho za odbor dopravy vaší městské části někdo (ideálně vedoucí) vyplní. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd71LTJ794y__blfrNfCAGAD3azz2hqN5pEtqItxCmrNtwHQ/viewform

6)      V květnu bude probíhat akce Do práce na kole (www.dopracenakole.cz) a magistrát opět vyhlašuje výzvu i pro městské části. Vašemu starostovi to přijde i oficiálně, ale nemusíte na to čekat, zapojte se! https://www.cistoustopou.cz/knihovna/mestske-casti-954  

7)      V brzké době k vám také oficiální cestou dorazí dotaz na kontaktní osobu ve vaší městské části, která bude mít v tomto volebním období na starost udržitelnou mobilitu. Ptát se budeme také na váš zájem dostávat newslettry s informacemi o dopravě z našeho odboru. Kontaktní osoby si můžete ještě promyslet, ale pokud máte námět na to, jaké informace byste od nás rádi dostávali, napište mi to, zkusíme vaše náměty zohlednit.

Pokud máte pocit, že výše uvedené informace nejsou pro vás zajímavé ani užitečné, prosím přepošlete to v rámci vaší MČ té správné osobě, případně omluvte tento nevyžádaný e-mail.

S pozdravem

Mgr. Sylva Švihelová

specialistka rozvoje dopravy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor rozvoje a financování dopravy

Oddělení rozvoje dopravy

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 004 336

sylva.svihelova@praha.eu

www.praha.eu