Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu

Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu
a k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu v hl. m. Praze.

Operační středisko krizového štábu hl. m. Prahy (OS KŠ HMP)
Odbor bezpečnosti MHMP Oddělení krizového řízení
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
tel: +420 222 022 200-3 fax: +420 222 022 309 e-mail: os.ks@praha.eu