Plánovaný rozvoj MHD v příštích deseti letech v MČ Dolní Počernice

Plánovaný rozvoj MHD v příštích deseti letech v MČ Dolní Počernice

Dne 23. 1. 2019 se na Chvalské tvrzi v Horních Počernicích za účasti zástupců Prahy 14, Dolních a Horních Počernic uskutečnilo jednání ohledně rozvoje linek MHD v hl. m. Praze v období let 2019 – 2029.

Rada městské části dlouhodobě usiluje o přímé propojení Dolních a Horních Počernic ulicemi Národních hrdinů a Do Svépravic. V současnosti je toto spojení zajištěno linkou 224, oklikou přes Kyje a Černý most. Tato trasa je však příliš dlouhá a v některých částech vede po komunikacích se silným zatížením individuální dopravou, což způsobuje častá zpoždění jednotlivých spojů. 

Návrh nového řešení počítá s rozdělením linky 224 na linky 204 a 224 (viz obrázek).

Linka 224 povede v původní trase z Horních Počernic do Dolních Počernic přes Černý most, Kyje a Hostavice. Jedná se o výrazné zkrácení původního spoje s konečnou stanicí „Ve žlíbku Horní Počernice - Dercsenyiho/Škola Dolní Počernice“.

Linka 204 zajistí požadované propojení Dolních a Horních Počernic, zavedením do ulic Národních hrdinů a Do Svépravic s tím, že dále bude pokračovat v původní trase linky 224 do Újezda u Průhonic.

Záměr počítá s tím, že linky 208 a 224 nově zajistí dopravní obsluhu sídliště Jahodnice svým vedením ulicí Lomnická a Manželů Dostálových.

Nově je také navržena víkendová posila autobusové linky 109, jejíž trasa zůstává beze změny.

Linka 110 zůstává beze změny.

Dokumentace ke změnám MHD je k nahlédnutí v podatelně úřadu.

Mgr. Jan Šroubek  (radní MČ)