Zápis ze zasedání Rady MČ č. 6

Zápis z 6. zasedání Rady MČ konaného v úterý 8. ledna 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.