Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ č. 2

Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ č. 2

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ konaného dne 10. prosince 2018.

Zápisy a usnesení z předchozích ZMČ naleznete zde.