Zápis ze zasedání Rady MČ č. 1.18

Zápis z 1. zasedání Rady MČ konaného v úterý 13. listopadu 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.