Zápis ze zasedání Rady MČ č. 169

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 169

Zápis ze 169. zasedání Rady MČ konaného dne 31. října 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde