Zápis ze zasedání Rady MČ č. 168

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 168

Zápis ze 168. zasedání Rady MČ konaného dne 24. října 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.