Dokončení oprav vozovky v ul. Národních hrdinů

Dokončení oprav vozovky v ul. Národních hrdinů

Do konce měsíce října proběhne dokončení oprav ulice Národních Hrdinů v úseku Rtyňská - Podkrkonošská, které byly započaty koncem září. 

Vzhledem k náročnosti zkombinovat provádění oprav a dopravní situaci na dané komunikaci, jsou práce prováděny etapizovaně. Momentálně jsou opravy provedeny v jednom směru, během následujících týdnů budou pokračovat ve směru opačném.

Opravy zajišťuje TSK a.s..