Zápis ze zasedání Rady MČ č. 166

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 166

Zápis ze 166. zasedání Rady MČ konaného dne 3. října 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde