Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ č. 25

Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ č. 25

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 17. září 2018.

Zápisy a usnesení z předchozích ZMČ naleznete zde.