Zápis ze zasedání Rady MČ č. 163

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 163

Zápis ze 163. zasedání Rady MČ konaného dne 5. září 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.