Zápis ze zasedání Rady MČ č. 162

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 162

Zápis ze 162. zasedání Rady MČ konaného dne 29. srpna 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.