Zápis ze zasedání Rady MČ č. 159

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 159

Zápis ze 159. zasedání Rady MČ konaného dne 11. července 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde