Zápis ze zasedání Rady MČ č. 157

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 157

Zápis ze 157. zasedání Rady MČ konaného dne 20. června 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.