Zápis ze zasedání Rady MČ č. 156

Zápis ze 156. zasedání Rady MČ konaného dne 6. června 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.