Veřejné osvětlení má ve své správě nový provozovatel

Veřejné osvětlení má ve své správě nový provozovatel

Správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a souvisejících technologií zajišťuje nově od 1.4.2018 společnost Technologie Hlavního města Prahy, a.s..

Pro hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení nově kontaktujte dispečink THMP na telefonní lince: 800 404 060 (bezplatná) nebo 224 915 151.