Nové ulice v Dolních Počernicích

Rada Hl. m. Prahy svým usnesením č. 1055 ze dne 15. 5. 2018 schválila pojmenování nových ulic v Dolních Počernicích takto:

 

V Čeňku

Použití stávajícího názvu i pro nový úsek ulice. Prodloužení ulice V Čeňku.

Dercsenyiho

Vychází východním směrem z křižovatky ulic V Čeňku a Madarova a pokračuje v mírném oblouku vyklenutém k severu, prochází dvěma křižovatkami s ulicí Matěje Hůlky, dále prochází dvěma křižovatkami s ulicí U Martiňáku, láme se k jihovýchodu a vstupuje do ulice Národních hrdinů východně od ulice Nad Rybníkem.

Baron Vojtěch Dercsenyi, 1878 – 1935, poslední majitel zámku z rodu Dercsenyi a zároveň starosta obce. V roce 1923. Zámek prodal za symbolickou 1 Kč hlavnímu městu Praze s podmínkou, že zámek bude sloužit dětem jako útulek. Je pochován na místním hřbitově.

Matěje Hůlky

Vychází jižním směrem z ulice Dercsenyiho východně od ulice V Čeňku, láme se k východu a k severu a vstupuje zpět do ulice Dercsenyiho.

Matěj Hůlka, novoměstský měšťan povýšený císařem Ferdinandem I. do šlechtického stavu.

Po roce 1562 rozšířil a přestavěl zámek na renesanční sídlo. Hůlkové byli zakladateli i zdejší známé hospody Barborky.

U Martiňáku

Vychází jižním směrem z ulice Dercsenyiho východně od ulice Matěje Hůlky, láme se k východu a k severovýchodu a vstupuje zpět do ulice Dercsenyiho. Název je podle nedalekého rybníka, který je někdy rovněž uváděn jako Čeněk nebo také Počernický rybník.