Zápis ze zasedání Rady MČ č. 151

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 151

Zápis ze 151. zasedání Rady MČ konaného dne 25. dubna 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.