Zápis ze zasedání Rady MČ č. 149

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 149

Zápis ze 149. zasedání Rady MČ konaného dne 11. dubna 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.