Zápis ze zasedání Rady MČ č. 147

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 147

Zápis ze 147. zasedání Rady MČ konaného dne 21. března 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.