Zápis ze zasedání Rady MČ č. 146

Zápis ze 146. zasedání Rady MČ konaného dne 14. března 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.