Zápis ze zasedání Rady MČ č. 145

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 145

Zápis ze 145. zasedání Rady MČ konaného dne 7. března 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.