Zápis ze zasedání Rady MČ č. 144

Zápis ze 144. zasedání Rady MČ konaného dne 28. února 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.