ZŠ Dolní Počernice: Den otevřených dveří a zápis do I. tříd

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZŠ Dolní Počernice zve Vás a Vaše děti na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s hravým odpolednem pro budoucí prvňáčky.

Koná se: 14. března 2018
V čase: 15:00 – 18:00 hodin
 
Otevřeny budou obě budovy školy (I. a II. stupeň).

 

 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠK. ROK 2018/2019

Koná se: 5. dubna 2018
V čase: 14:00 – 18:00 hodin
 
Adresa školy: ZŠ Dolní Počernice, Národních hrdinů 70 (budova I. stupně)

 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Na stránkách školy www.zsdolnipocernice.cz  si zvolte čas, předejdete tak zbytečnému čekání na volný termín.

K zápisu s sebou:

 1. Rodný list dítěte
 2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích st. příslušníků)
 3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání podepsaná oběma zákonnými zástupci
  (ke stažení na stránkách školy)
 4. Zápisní list pro rodiče
  (ke stažení na stránkách školy)

Děti, kterým byl pro školní rok 2017/2018 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu (není nutné dostavit se k zápisu, stačí doručit žádost o přijetí a zápisní list s aktuálním datem).
 

Odklad povinné školní docházky:

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem a k zápisu přinést:

 1. Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení na stránkách školy)
 2. Doporučení ze školského poradenského zařízení
 3. Doporučení od lékaře

Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu!