Rekonstrukce a uzavírka ul. Českobrodská

Rekonstrukce a uzavírka ul. Českobrodská

Řidiče a motoristy čeká další významná uzavírka ul. Českobrodská. 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) již v minulých letech zrekonstruovala dva úseky Českobrodské ulice, a to v úseku mezi Rožmberskou a Broumarskou ulicí a v úseku mezi Broumarskou ulicí až k zastávce autobusu Lomnická.

Další část opravy v délce 2,1 km bude probíhat na území MČ Praha – Běchovice v době od 

5.3.2018 do 31.8.2019

v úseku mezi ulicí Ke Třem mostům (Běchovice 2) až po ulici Na Vydrholci (Běchovice 1). Zde naleznete mapku znázorňující jednotlivé etapy uzavírek. Doba výstavby je stanovena na 593 kal. dní a bude zahájena uzavírkou 5.3.2018.

Stavba je rozdělena na dvě části, přičemž v jedné se provádí pouze obnova stávající obrusné a ložné vrstvy vozovky (Běchovice 2) a ve druhé dochází k úpravě nivelety komunikace a uličního prostoru. 
 
V rámci stavby dojde i k rekonstrukci tří mostních objektů: 
• Most R081 přes Říčanský potok
• Most R027 přes Rokytku
• Most R028 přes Mlýnskou Strouhu  
 

Dopravní omezení:

Po dobu výstavby bude vjezd umožněn pouze MHD a rezidentům na povolenku. Objízdná trasa je plánována ulicí Staroklánovická, Klánovice, Šestajovice směr Zeleneč a na 8.km nájezd na D11.

 

Další informace související s uzavírkou naleznete zde: