Zápis ze zasedání Rady MČ č. 143

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 143

Zápis ze 143. zasedání Rady MČ konaného dne 7. února 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.