Ztráty a nálezy

V centru obce byl nalezen fotoaparát, který je nyní uložen na podatelně úřadu MČ.  Přihlásí-li se úřadu jeho vlastník, bude vyzván k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží.