Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ č. 21

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 29. ledna 2017.

Zápisy a usnesení z předchozích ZMČ naleznete zde.