"Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic" - prodloužení termínu výstavby

Na základě aktuálního sdělení společnosti Skanska a.s. informujeme zejména občany lokality Vinice, že z důvodu výrazně zhoršených hydrogeologických podmínek při ražbě úseku mezi šachtami Š14 - Š15 bohužel dochází k prodloužení výstavby kanalizačního sběrače H z původního termínu 20.2.2018 na nový termín 30.4.2018. K tomuto datu mají být dokončeny veškeré práce včetně opravy povrchů vozovky ul. Nad Rybníkem. 

Současné zábory na komunikaci budou postupně s dokončováním šachet zmenšovány na nutné minimum a ohrady postupně nahradí průhledné oplocenky pro zlepšení dopravy.