Zápis ze zasedání Rady MČ č. 142

Zápis ze 142. zasedání Rady MČ konaného dne 31. ledna 2018 v příloze.

Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.