Sběr a zpracování použitého textilu

Sběr a zpracování použitého textilu

Dolní Počernice podporují ekologicko-charitativní projekt společnosti Potex, který spočívá ve sběru a následném zpracování použitého textilu. Tím, že pomáháme použitý textil, boty a doplňky vracet zpět do oběhu, snižujeme tlak na využívání primárních surovin, předcházíme vzniku metanu, amoniaku a skleníkových plynů při rozkladu textilií, šetříme místo na skládkách a zároveň poskytujeme oblečení potřebným lidem

Použitý textil, boty a doplňky může každý vhodit do speciálních oranžových kontejnerů, které jsou rozmístěny po Praze a blízkém okolí.

Na území Dolních Počernic jsou takové kontejnery umístěny 2;

  • ve dvoře úřadu MČ, Stará obec 10
  • na zastávce BUS "U konečné", ul. Českobrodská
     

V loňském roce 2017 se společně s vámi podařilo v Dolních Počernicích z odpadového toku odklonit 3.298 kg textilu

(z celkových 2.242.264 kg) a příznivě tak ovlivnit životní prostředí.

 

Zajímá vás, co se následně se sesbíraným textilem děje? 

  • Z kontejnerů je sesbírané oblečení převezeno do skladu, kde se dále zpracovává.
  • Každý týden se připravuje oblečení na míru pro 7 organizací. Vždy je jim dodáváno jen to, co v danou chvíli potřebují (např. nyní je akutní potřeba zimního oblečení).

Oblečení se připravuje pro:

1.      Charita ČR – pomoc lidem v ohrožení a nouzi

2.       Naději – stará se o osamělé a lidi bez domova

3.       Centrum sociálních služeb Praha – stará se o osamělé a lidi bez domova

4.       Progressive – pracuje s drogově závislými a zabývá se prevencí drog

5.       Společnou cestou – poskytují služby a ubytování matkám a rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci.

6.       Sananim – pracuje s drogově závislými a zabývá se prevencí drog

7.       FIXPUNKT (Comeback) -  charitativní obchod pro potřebné

Celkově bylo těmto organizacím za několik let spolupráce poskytnuto více než 5.296 kg vytříděného textilu.
 

  • Týdně je vytříděno cca 1 000 kg oblečení.
  • Oděvy třídí 3 lidé, ve svém volném čase, bez nároku na odměnu.
  • Zbylé oblečení, které už nelze využít, je dodáváno zpracovatelům, kteří umí zrecyklovat téměř vše, co se do kontejnerů dostane. Je důležité mít partnery na zpracování opravdu všech složek textilního odpadu, nen tak nic neskončí na skládkách.
  • Z prodeje tohoto zbytkového textilu jsou dlouhodobě podporovány další organizace, které ke své činnosti více potřebují peníze než použité oblečení.

Patří mezi ně například:

1.       Klokánek Chabařovická – péče o děti a mladistvé

2.       Pomocné Tlapky – výcvik asistenčních psů pro nevidomé nebo tělesně postižené

3.       Pro-Contact – podpora vzdělávání dětí v Africe

4.       Linka bezpečí – pomoc dětem a mladistvým v obtížných chvílích jejich života

5.       Kapka Naděje a další

V loňském roce Potěx přispěl celkem 819.962,- Kč svým partnerským organizacím.

 

Většina z nás je již zvyklá třídit papír, sklo a plast. Díky Potexu nyní můžete třídit i textil a pomáhat tak ještě víc, stačí si jen najít svůj nejbližší oranžový kontejner.

Více informací k projektu na: http://www.recyklujemetextil.cz/