Nová autobusová zastávka "Svatoňovická"

Nová autobusová zastávka "Svatoňovická"

Na žádost občanů byla závěrem loňského roku na ul. Národních hrdinů před zdravodním centrem vybudována nová autobusová zastávka "Svatoňovická". Její zprovoznění je podmíněno vydáním kolaudačního rozhodnutí, dokončením úprav podélného značení na vozovce provedených v závislosti na přízni klimatických podmínek a úpravou jízdních řádů dotčených linek 163 a 224 organizací ROPID.

Předpokládá se, že zastávka Svatoňovická obslouží první cestující v 1. polovině března 2018.

Vybudování zastávky přinese zlepšení dopravní obslužnosti pro stávající i budoucí občany této lokality a dalších cestujících ve směru od Štěrbohol, mimo jiné i ve vztahu ke zdravotnímu středisku a MŠ DUHA. 
 

Zadavatel stavby:  MČ Praha-Dolní Počernice
Zhotovitel stavby:  PERFECTSTAV s.r.o.
Celkové náklady na realizaci:  1.023.790,80 Kč
Dotace od Hl. m. Prahy:   794.540 Kč