Volba prezidenta republiky ve dnech 12.-13.1.2018 a 26.-27.1.2018

Volba prezidenta republiky ve dnech 12.-13.1.2018 a 26.-27.1.2018

Vážení občané,
vážení voliči,

s blížícím se termínem volby prezidenta České republiky si vám dovolujeme zprostředkovat základní informace.

Volební místnosti budou pro voliče otevřeny:

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

a

v sobotu 13. ledna od 8:00 do 14:00 hodin.

Obdobně pak tomu bude i v termínu případného druhého kola, tedy 26. a 27. ledna 2018.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství ČR a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který dosáhl alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta (tedy 27.1.2018) věku 18 let. Neprokážete-li svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude vám hlasování umožněno.

Každému voliči budou v případě I. kola voleb doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. V případě II. kola budou hlasovací lístky k dispozici pouze ve volební místnosti.

Místem konání voleb bude:

a) ve volebním okrsku č. 30001 je volební místnost v budově MŠ DUHA, Svatoňovická 587, Praha 9

pro občany trvale hlášené na adrese: Bernartická, Bohuslaviská, Českobrodská - jižní strana, Dolnobranská, Dubenecká, Hrabačovská, Jinolická, Kohoutovská, Listopadová, Makovská, Národních hrdinů (jižně od křižovatky s ul. Českobrodská), Pilníkovská, Podkrkonošská, Rtyňská, Rudníkovská, Staropacká, Strážkovická, Svatoňovická, Štěpanická, Třebihošťská, U Konečné, Úpická, V Záhorském, Ždírnická.

b) ve volebním okrsku č. 30002 je místnost pro hlasování v budově úřadu MČ, Stará obec 10, Praha 9

pro občany trvale hlášené na adrese: Bakurinova, Bezděkovská, Českobrodská-severní strana, Hruškovská, Hřibojedská, Jana Bílka, K Čihadlům, K Háji, K Zámku, Ke Hrázi, Kněžická, Lanžovská, Libotovská, Madarova, Nad Rokytkou, Nad Rybníkem, Národních hrdinů (severně od křižovatky s ul. Českobrodskou), Novozámecká, Příchovická, Stará obec, Studenecká, U Koní, U Výzkumu, V Čeňku, V Padolině, V Pařezinách, V Ráji, Vlčická, Za Luhem, Záblatská.

Možnost hlasovat na voličský průkaz

O vydání voličského průkazu můžete zažádat osobně nejpozději do 10.1.2018 a to 16:00 hod., nebo podáním doručeným nejpozději do 5.1.2017, toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. O voličský průkaz prostřednictvím datové schránky je možno požádat pouze tehdy, když se osoba žadatele o voličský průkaz shoduje s (fyzickou) osobou, pro kterou byla datová schránka zřízena; z datové schránky žadatele o voličský průkaz za něj nemůže požádat nikdo jiný (ani pověřená osoba podle § 8 odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb.). V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již vydaného voliči nelze voliči vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz. Voličský průkaz Vám bude vydán nejdříve 28.12.2017 a to buď osobně přímo Vám, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo bude voliči zaslán na uvedenou adresu.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Tiskopis žádosti v tištěné podobě obdržíte v podatelně úřadu, ke stažení jej naleznete v příloze nebo na našich internetových stránkách.