Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ č. 20

Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ č. 20

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva MČ ze dne 13. prosince 2017.

Zápisy a usnesení z předchozích ZMČ naleznete zde.