Zápis ze zasedání Rady MČ č. 136

Zápis ze zasedání Rady MČ č. 136
Zápis ze 136. zasedání Rady MČ konaného dne 13. prosince 2017 v příloze. Zápisy a usnesení z předchozích RMČ naleznete zde.